Hírlevél

Megrendelem

Belépés

E-mail cím:

Jelszó:

regisztráció
elfelejtett jelszó

Kereső


Vélemény

Írjon nekünk!

Sikersztori


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram

kkv, hitelprogram EszközlistaCikk nyomtatásaCikk küldése e-mailbenBetűméret csökkentéseBetűméret növelése

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. az Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram keretében a magyarországi székhelyű kis- és középvállalkozások beruházási- és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes kamatozású hitelt biztosít ügyfelei részére.

A hitelprogram keretében finanszírozható beruházások:

 • Tárgyi eszköz vásárlása (ingatlan vétele, felújítása; gépvásárlás stb.)
 • A beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlása, előállítása
 • A beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz vásárlása

Mit kell tudnia a Kis- és Középvállalkozói Hitelprogramról?

 1. Hitel típusa: éven túli lejáratú beruházási hitel
 2. Hitel devizaneme: forint
 3. Hitel összege: minimum 10 millió, maximum 100 millió Forint
 4. Saját erő minimális mértéke: 15%
 5. A hitel futamideje: akár 10 év a szerződéskötéstől számítva
 6. Türelmi idő: akár 2 év a szerződéskötéstől számítva
 7. Törlesztés: a türelmi időt követő negyedévente

Miért érdemes a program keretében hitelt igényelnie?

 1. Kedvezményes kamatozás: a hitel kamata legfeljebb 3 havi EURIBOR * 0,75 + 5,75 % / év
 2. Az árfolyamkockázatot az állam viseli,
 3. A kölcsön után kezelési költség nem kerül felszámításra
 4. A hitelből beruházási igények széles köre finanszírozható

A hitelprogramból kizárt vállalkozások:

 • A hitelkérelem benyújtásának időpontjában a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozókat, valamint az SZJA tv. 3. § 17. pontjában felsorolt személyeket)
 • A hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll
 • A hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)
 • A hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn
 • A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik
 • Az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza
 • A hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette
 • Az EK-Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozik, illetve a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozik, de a hitel összege nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján került rögzítésre, és a hitel nem az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbításától függ
 • Az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenykedik
 • A 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik
 • Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül

Hitel nem használható fel:

 • Olyan projektek finanszírozása, amelyek megvalósítási helye a Közép-magyarországi régióban van (Budapest és Pest megye)
 • Más hitel kiváltása, üzletrész, részvény vásárlása
 • Áfa finanszírozása
 • Az exporttal kapcsolatos beruházásokhoz
 • Az import áruk helyett hazai áru beszerzését előnyben részesítő beruházásokhoz
 • Teherszállító járművek megvásárlására a közúti teherszállítás terén (TEÁOR 2008. 49.41) működő vállalkozások esetén
 • A Hitelprogram keretében nem finanszírozható a beruházás, ha a hitelfelvevő fő tevékenysége:
  1. fegyver-, lőszergyártás (TEÁOR 2008. 25.40, 30.40)
  2. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 2008. 92.00)
  3. pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR 2008. 64-66)

A hitelkérelem benyújtásának feltétele:

 • Osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon megvalósuló beruházás esetén az Ügyfél és a beruházás helyéül szolgáló (település név, helyrajzi szám, cím) ingatlan tulajdonostársai között létrejött közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó vázrajz átadása a Bank részére, amely az illetékes földhivatal által érkeztetve van
 • Bérelt ingatlanon megvalósuló beruházás esetén az Ügyfél a közte és a beruházás helyéül szolgáló (település név, helyrajzi szám, cím) ingatlan tulajdonosa (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, ill. név, állandó lakhely, szem. ig.sz.) között létrejött Bérleti szerződést - amely szerint a felek közötti bérleti jogviszony legalább a jelen hitelszerződés futamidejére szól – eredetiben a Banknak átadja

Jelen tájékoztatás nem teljeskörű. A hitelhez kapcsolódó további információért, valamint a hitelfelvétel részletes feltételeiről a Kereskedelmi Centrumaink munkatársai tudnak további információt nyújtani, illetve keresse az Erste Vállalati TeleBankot a 06-40-222-223-as telefonszámon.

www.erstebank.hu

Korábban:

kkv, hitelprogram EszközlistaCikk nyomtatásaCikk küldése e-mailbenBetűméret csökkentéseBetűméret növelése

Hozzászólások - 0 hozzászólás

Amennyiben szeretne hozzászólni a cikkhez, jelentkezzen be!

Belépés

E-mail cím:    Jelszó:    

regisztráció    elfelejtett jelszó

Az uniós pályázatok elnyeréséhez szükséges feltételeket összegezve megalkottuk előminősítő rendszerünket, hogy a cégprofiljához illő pályázatok közül választhasson. A rendszer az alapadatok megadása után előszámításokat végez, melyek eredményét Ön e-mailben is megkapja.