Hírlevél

Megrendelem

Belépés

E-mail cím:

Jelszó:

regisztráció
elfelejtett jelszó

Kereső


Vélemény

Írjon nekünk!

Sikersztori


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram

EszközlistaCikk nyomtatásaCikk küldése e-mailbenBetűméret csökkentéseBetűméret növelése

Az Erste Bank Hungary Nyrt. az Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram keretében a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel- és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kis- és középvállalkozások mezőgazdasági célú beruházásainak finanszírozására hosszú lejáratú – a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) által refinanszírozott – kedvezményes kamatozású fejlesztési hitelt biztosít ügyfelei részére.

Mi finanszírozható a hitelprogram keretében?

 • ingatlan építése, megvásárlása és fejlesztése,
 • gépek és berendezések vásárlása, számítógépes szoftverek vásárlása,
 • nem építési célú földvásárlás a beruházás költségének legfeljebb 10%-ig,
 • a beruházáshoz kapcsolódó aktiválható költségek finanszírozása.

Mit kell tudni az Agárfejlesztési Hitelprogramról?

 1. a hitel típusa: éven túli beruházási forint hitel
 2. hitel kamatbázisa: 3 havi EURIBOR
 3. árfolyamkockázat: nem érinti az ügyfelet, az állam viseli
 4. hitel összege: minimum 5 millió HUF, maximum 1 milliárd HUF
 5. saját erő mértéke: 15%tól -25%-ig
 6. futamideje: maximum 15 év
 7. türelmi idő: maximum 3 év
 8. hitel igénybevételi lehetősége: 2013. december 01.

Az egy beruházáshoz nyújtható, összes támogatás maximális intenzitása nem haladhatja meg:

 • A beruházás értékének 40%-át,
 • Kedvezőtlen helyzetű térségek kategóriába tartozó területek és települések esetén a beruházás értékének 50%-át - (137/2004.(IX.18.) FVM rendelet,
 • ha beruházás célja a környezetvédelemre, az állattartás higiéniai körülményeinek javítására, illetve az állatokkal való kíméletes bánásmódra vonatkozó újonnan bevezetett közösségi minimumszabályok betartásához szükséges beruházások megvalósítása, akkor kedvezőtlen helyzetű térségek kategóriájába tartozó területek és települések esetén a beruházás értékének 75%-át, illetve egyéb régiókban a beruházás értékének 60 %-át. A többlettámogatás a beruházás miatti szükséges többletköltségre korlátozódik és nem alkalmazható olyan beruházások esetén, amelyek a termelési kapacitás növekedését eredményezik.

Mi a hitelkérelem benyújtásának alapfeltétele?

 • A területileg illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által záradékolt hitelkérelem és ügyfélnyilatkozat megléte.

Mely vállalkozások nem vehetnek részt a hitelprogramban?

 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll,
 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn,
 • a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • nincsen az MVH ügyfélregiszterében nyilvántartásba véve, vagy a hitelkérelem benyújtásáig nem nyújtott be regisztrációs szám iránti kérelmet,
 • az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza,
 • a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette,
 • nehéz helyzetben1 van.

Mire nem használható fel a hitel?

 • használt eszköz vásárlására, amennyiben már korábban vettek fel hozzá állami támogatást;
 • olyan beruházás finanszírozására, melynek kezdési időpontja megelőzi a refinanszírozási szerződés hatálybalépését (mindkét bank által aláírásra került);
 • forgóeszköz finanszírozásra;
 • más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására;
 • áfa finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő áfa visszaigénylésére nem jogosult;
 • az exporttal kapcsolatos beruházásokhoz;
 • az import áruk helyett hazai áru beszerzését előnyben részesítő beruházásokhoz;
 • termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlására;
 • egynyári növények telepítésére;
 • víztelenítő vagy öntözőberendezések vásárlására, kivéve, ha a termelő korábban is folytatott öntözést és a tervezett beruházás a vízfelhasználást a korábbiakhoz képest legalább 25%-kal csökkenti;
 • egyszerű pótló beruházásokhoz;
 • megkezdett beruházás finanszírozására;
 • tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállításához szükséges beruházásokhoz;
 • gépek és berendezések lízing-szerződésével összefüggő költségeinek (mint például adó, a bérbeadó haszonkulcsa, kamat költségek, általános költségek, biztosítási díjak) finanszírozására.
 • Amennyiben a közös piacszervezés ill. az EMVA által finanszírozott közvetlen támogatási rendszerek korlátozzák a termelést, akkor a korlátozást túllépő termelésnövekedést eredményező beruházás nem támogatható egyik hitelcélnál sem.

1 Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely megfelel a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló európai közösségi iránymutatásban meghatározott feltételeknek, így különösen:

 • amelynek a saját tőkéje a hitelkérelem benyújtásának időpontjában kevesebb, mint a jegyzett tőkéje fele, és ennek több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el, vagy
 • amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll.

Jelen tájékoztatás nem teljeskörű. Kérjük, hogy a hitelhez kapcsolódó további információért, valamint a hitelfelvétel részletes, aktuális kondícióit illetően szíveskedjen személyes ügyfélmenedzseréhez, vagy a Kereskedelmi Centrumaink munkatársaihoz fordulni, illetve kérjük, hívja az Erste Vállalati TeleBankot a 06-40-222-223-as telefonszámon.

www.erstebank.hu

Korábban:

EszközlistaCikk nyomtatásaCikk küldése e-mailbenBetűméret csökkentéseBetűméret növelése

Hozzászólások - 0 hozzászólás

Amennyiben szeretne hozzászólni a cikkhez, jelentkezzen be!

Belépés

E-mail cím:    Jelszó:    

regisztráció    elfelejtett jelszó

Az uniós pályázatok elnyeréséhez szükséges feltételeket összegezve megalkottuk előminősítő rendszerünket, hogy a cégprofiljához illő pályázatok közül választhasson. A rendszer az alapadatok megadása után előszámításokat végez, melyek eredményét Ön e-mailben is megkapja.